Kurzy pre deti

Cieľom našej práce je ponúknuť širokej verejnosti činnosť, ktorú môžu vykonávať dlhodobo, t.j. niekoľko rokov. Zvyšovať úroveň plaveckých zručností detí a zdokonaľovať ich v technike plaveckých spôsobov. Zdôrazňujeme, že sa nehodláme venovať výkonnostnému športu, ale snažíme sa zapojiť aj deti a mládež, ktoré na vrcholový šport nemajú predpoklady, alebo dostatok voľného času. Zároveň sme však výbornou prípravkou pre tie deti, ktoré majú talent pre výkonnostné plávanie a rozhodnú sa pokračovať v inom plaveckom oddiely.

Zápis do jarného plaveckého kurzu je spustený.

... som začal chodiť na ranné kurzy plávania u Jany a Martiny. Absolvoval som jeden semester a výsledky sú citeľné ...

Dominik Zobraziť viac referencií

Kto sme?

Reprezentantky SR v plávaní

Jana Václavík a Martina Maheľová. Špeciálna metodika výučby, ktorá sa vyvíjala v priebehu 20 ročnej praxe a vychádza tiež z našich osobných skúseností a poznatkov z titulu bývalých reprezentantiek SR v plávaní.  

Prečo my?

Profesionálni tréneri

Sme bývalé vrcholové plavkyne, reprezentantky SR, ktoré si svoje odplávali a z dlhoročných  skúseností vyplývajúcich z plávania a z 20 ročnej praxe vo výučbe plávania sme vyvinuli vlastnú špeciálnu metodiku výučby.

Merateľné výsledky

Naučíme Vás s vodou sa priateliť, splynúť s ňou, cítiť sa bezpečne a sebaisto. Vďaka lepšej technike si zlepšíte vytrvalosť, budete schopní preplávať aj dlhšie vzdialenosti bez pocitu vyčerpania. 

Prepracovaná metodika

Ak ste dospelý a musíte Vaše tréningy napasovať medzi pracovné a rodičovské povinností, Váš čas je nám drahý, vyplníme ho zmysluplne, aby výsledky Vášho snaženia boli citeľné v čo najkratšom možnom čase, garantujeme Vám najvyššiu kvalitu výučby.

To načo máte

Zohľadňujeme u každého klienta jeho fyzickú a psychickú pripravenosť, s každým pracujeme individuálne. Vidíme chyby v plaveckej technike, neustále na ne upozorňujeme s cieľom odstrániť ich.

Čas je drahý

Sme matky a preto keď k nám privediete Vaše dieťa vieme, koľko to stojí energie, času, prostriedkov - pracujeme zodpovedne, nemrháme Vašim časom, ponúkame kvalitný výukový program pre Vaše deti.

Z nuly po komplet

Prostredníctvom špeciálnych cvičení, ktoré na seba nadväzujú v požadovanej postupnosti vyskladáme celý plavecký spôsob. 

Individuálny prístup

Vieme indikovať potrebné cvičenia na odstránenie nesprávnych plaveckých návykov a získanie tých správnych. Nepustíme Vás ďalej (ťažšie cvičenia, náročnejšie plavecké zručnosti, spôsoby) kým na to nie ste pripravení.

Všetkým správne

Nenecháme Vás  plávať nesprávne, opravíme vás bezprostredne. Pracujeme na všetkých úrovniach - od neplavca až po ironmana. Od prvej hodiny ste pre nás najdôležitejšia osoba v bazéne.

Dostupná lokalita

Možnosť tréningov vo viacerých bazénoch v Bratislave, ľahko dostupných MHD, s možnosťami parkovania, s občerstvením.