Prečo my?

Profesionálni tréneri

Sme bývalé vrcholové plavkyne, reprezentantky SR, ktoré si svoje odplávali a z dlhoročných  skúseností vyplývajúcich z plávania a z 30 ročnej praxe vo výučbe plávania sme vyvinuli vlastnú špeciálnu metodiku výučby.

Merateľné výsledky

Naučíme Vás s vodou sa priateliť, splynúť s ňou, cítiť sa bezpečne a sebaisto. Vďaka lepšej technike si zlepšíte vytrvalosť, budete schopní preplávať aj dlhšie vzdialenosti bez pocitu vyčerpania. 

Prepracovaná metodika

Ak ste dospelý a musíte Vaše tréningy napasovať medzi pracovné a rodičovské povinnosti, Váš čas je nám drahý, vyplníme ho zmysluplne, aby výsledky Vášho snaženia boli citeľné v čo najkratšom možnom čase, garantujeme Vám najvyššiu kvalitu výučby.

To načo máte

Zohľadňujeme u každého klienta jeho fyzickú a psychickú pripravenosť, s každým pracujeme individuálne. Vidíme chyby v plaveckej technike, neustále na ne upozorňujeme s cieľom odstrániť ich.

Čas je drahý

Sme matky a preto keď k nám privediete Vaše dieťa vieme, koľko to stojí energie, času, prostriedkov - pracujeme zodpovedne, nemrháme Vašim časom, ponúkame kvalitný výukový program pre Vaše deti.

Z nuly po komplet

Prostredníctvom špeciálnych cvičení, ktoré na seba nadväzujú v požadovanej postupnosti vyskladáme celý plavecký spôsob. 

Individuálny prístup

Vieme indikovať potrebné cvičenia na odstránenie nesprávnych plaveckých návykov a získanie tých správnych. Nepustíme Vás ďalej (ťažšie cvičenia, náročnejšie plavecké zručnosti, spôsoby) kým na to nie ste pripravení.

Všetkým správne

Nenecháme Vás  plávať nesprávne, opravíme vás bezprostredne. Pracujeme na všetkých úrovniach - od neplavca až po ironmana. Od prvej hodiny ste pre nás najdôležitejšia osoba v bazéne.

Dostupná lokalita

Možnosť tréningov vo viacerých bazénoch v Bratislave, ľahko dostupných MHD, s možnosťami parkovania, s občerstvením.

Maťa Maheľová

Je držiteľom licencie trénera plávania - absolventka akreditovaného magisterského štúdia v odbore šport, v študijnom programe trénerstvo. Svoju športovú kariéru rozbehla ako plavkyňa, opakovane získala titul vicemajsterky SR v disciplíne 100 m a 200 m motýlik, na stupne víťazov sa viackrát postavila aj v kraulových disciplínach na dlhšie trate. Vyrástla v lodenici a na vode, sama sotva dospelá viedla vodácky oddiel a odovzdávala svoje skúsenosti mladším zanieteným vodákom. So svojím tímom získala titul majsterky Európy a vicemajstra Sveta v raftingu.

V roku 2000 začala budovať vlastnú plaveckú školu, ktorá funguje dodnes, má dobré meno a je v povedomí verejnosti ako škola ponúkajúca maximálnu kvalitu výučby s dôrazom na správnu techniku plaveckých spôsobov.

Výučbe plávania sa venuje 28 rokov. 

Jana Václavík

Je držiteľom licencie trénera plávania, absolvent akreditovaného vzdelávacieho programu SPF. Svoju športovú kariéru ako plavkyňa zahájila ako 9 ročná, spoločne s Martinou Maheľovou vyrastali a pôsobili v plaveckom oddiele UK Bratislava. 

Je viacnásobná majsterka SR v plávaní v disciplíne 100 m a 200 m motýlik, úspešne súťažila v polohových pretekoch a kraulových disciplínach, na stupne víťazov sa viackrát postavila aj na úrovni európskych  pretekov. Skúsenosti z bohatej športovej kariéry zúročuje už 20 rokov ako profesionálny tréner. 

Spoločne s Martinou Maheľovou sa naďalej venuje športu a spolu stále inovujú výukový program plaveckej školy a dopĺňajú ho o vlastné prvky, sú autorkami mnohých cvičení, ktoré nie sú v učebniciach, nepoužíva ich žiadna iná plavecká škola a dosahujú nimi okamžité požadované výsledky. 

Dominik Halinár

Je držiteľom licencie trénera plávania - absolvent akreditovaného magisterského štúdia v odbore šport, v študijnom programe trénerstvo.Tréningy pod jeho vedením sú profesionálne, s dôrazom na individuálny prístup ku každému klientovi. Je zodpovedný, spravodlivý, kamarátsky a má prirodzenú autoritu. Dohliada na bezpečnosť na bazéne, vlastní osvedčenie vodného záchranára a v tomto odbore aj pôsobí.

Pri tréningu používa efektívne cvičenia na odstránenie nesprávnych plaveckých návykov a získanie tých správnych. 

Zohľadňuje u každého klienta jeho fyzickú a psychickú pripravenosť. Vidí chyby v plaveckej technike, neustále na ne upozorňuje s cieľom odstrániť ich. 

... v priebehu dvoch týždňov som sa naučila plávať ...

Kika Zobraziť viac referencií