Storno podmienky

Storno podmienky

Pri zrušení účasti v kurze v lehote viac ako 30 dní pred nástupom do kurzu sa neúčtuje žiadny storno poplatok a uhradená platba bude vrátená v plnej výške. Zrušenie účasti v kurze akceptujeme len v písomnej forme s uvedením mena, kontaktných údajov a termínu kurzu.

Pri zrušení účasti v kurze menej ako 30 dní pred nástupom do kurzu si účtujeme nasledovné storno poplatky:

  • 30 - 20 dní pred nástupom: 50 % z hodnoty kurzu
  • 20 - 10 dní pred nástupom: 70 % z hodnoty kurzu
  • 10 - 0 dní pred nástupom: 100 % hodnoty kurzu

Zrušenie účasti v kurze je potrebné zaslať písomne e-mailom s uvedením mena, kontaktných údajov a termínu kurzu. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia účasti v kurze.

 

Náhrada vymeškaných hodín

Prevádzka FEI STU PLAVÁREŇ, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 2, 841 04  Bratislava_Karlova Ves

Klientovi za prípadnú neúčasť na tréningu v rámci kurzu nevzniká nárok na finančnú kompenzáciu, ani náhradu vymeškaných hodín.  

Prevádzka hotel NIVY

Klientovi za prípadnú neúčasť na tréningu nevzniká nárok na finančnú kompenzáciu, ani náhradu vymeškaných hodín.

INDIVIDUÁLNY TRÉNING

Zrušenie dohodnutého individuálneho tréningu 48 hodín až 24 hodín je 50 % z ceny tréningu, 24 hodín až 0 hodín 100 % ceny.