Storno podmienky

Storno podmienky

Pri zrušení účasti v kurze v lehote viac ako 30 dní pred nástupom do kurzu sa neúčtuje žiadny storno poplatok a uhradená platba bude vrátená v plnej výške. Zrušenie účasti v kurze akceptujeme len v písomnej forme s uvedením mena, kontaktných údajov a termínu kurzu.

Pri zrušení účasti v kurze menej ako 30 dní pred nástupom do kurzu si účtujeme nasledovné storno poplatky:

  • 30 - 20 dní pred nástupom: 50 % z hodnoty kurzu
  • 20 - 10 dní pred nástupom: 70 % z hodnoty kurzu
  • 10 - 0 dní pred nástupom: 100 % hodnoty kurzu

Zrušenie účasti v kurze je potrebné zaslať písomne e-mailom s uvedením mena, kontaktných údajov a termínu kurzu. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia účasti v kurze.

 

Náhrada vymeškaných hodín

Prevádzka IUVENTA

Klientovi za prípadnú neúčasť na tréningu v rámci kurzu nevzniká nárok na finančnú kompenzáciu. V prípade vymeškania štyroch po sebe nasledujúcich hodín z dôvodu choroby (je potrebné priniesť potvrdenie od lekára, potvrdenie o práceneschopnosti) je možné si vymeškané tréningy nahradiť v rámci kurzu/semestra.

Prevádzka CENTRÁL

Klientovi za prípadnú neúčasť na tréningu nevzniká nárok na finančnú kompenzáciu, ani náhradu vymeškaných hodín.

INDIVIDUÁLNY TRÉNING

Zrušenie dohodnutého individuálneho tréningu 48 hodín až 24 hodín je 50 % z ceny tréningu, 24 hodín až 0 hodín 100 % ceny.